• ១២

ចានបាយឆា

 • ងាយស្រួលប្រើ Hot Sale Bagasse Disposable Spoon Knife Set

  ងាយស្រួលប្រើ Hot Sale Bagasse Disposable Spoon Knife Set

  ជ្រើសរើសផលិតផលស្ពៃក្តោប ឆ្លាត!

  • រយៈពេលនៃការទូទាត់: 30% ការដាក់ប្រាក់, សមតុល្យប្រឆាំងនឹងច្បាប់ចម្លង BL
  • ប្រភពដើមផលិតផល៖ ប្រទេសចិន
  • ពណ៌៖ ធម្មជាតិ/ស
  • ការបញ្ជាទិញអប្បបរមា: 1000pcs
  • កំពង់ផែដឹកជញ្ជូន៖ សៀងហៃ / នីងបូ / ឈីងតាវ
  • ពេលវេលានាំមុខ: 20-30 ថ្ងៃ។
 • 100% Biodegradable Eco Friendly Disposable Fork ដែលមានទំហំ 160mm

  100% Biodegradable Eco Friendly Disposable Fork ដែលមានទំហំ 160mm

  ជ្រើសរើសផលិតផលស្ពៃក្តោប ឆ្លាត!

  • រយៈពេលនៃការទូទាត់: 30% ការដាក់ប្រាក់, សមតុល្យប្រឆាំងនឹងច្បាប់ចម្លង BL
  • ប្រភពដើមផលិតផល៖ ប្រទេសចិន
  • ពណ៌៖ ធម្មជាតិ/ស
  • ការបញ្ជាទិញអប្បបរមា: 1000pcs
  • កំពង់ផែដឹកជញ្ជូន៖ សៀងហៃ / នីងបូ / ឈីងតាវ
  • ពេលវេលានាំមុខ: 20-30 ថ្ងៃ។
 • គុណភាពខ្ពស់ Eco Friendly Disposable Cutlery Bagasse Knife Spoon

  គុណភាពខ្ពស់ Eco Friendly Disposable Cutlery Bagasse Knife Spoon

  ជ្រើសរើសផលិតផលស្ពៃក្តោប ឆ្លាត!

  • រយៈពេលនៃការទូទាត់: 30% ការដាក់ប្រាក់, សមតុល្យប្រឆាំងនឹងច្បាប់ចម្លង BL
  • ប្រភពដើមផលិតផល៖ ប្រទេសចិន
  • ពណ៌៖ ធម្មជាតិ/ស
  • ការបញ្ជាទិញអប្បបរមា: 1000pcs
  • កំពង់ផែដឹកជញ្ជូន៖ សៀងហៃ / នីងបូ / ឈីងតាវ
  • ពេលវេលានាំមុខ: 20-30 ថ្ងៃ។